บริการตรวจสอบประจำปีบอยเลอร์ (Boiler Inspection Services)

บริการตรวจสอบประจำปีบอยเลอร์ (Boiler Inspection Services)


     บริการตรวจสอบประจำปีบอยเลอร์ (Boiler) เพื่อความปลอดภัยของหม้อต้มไอน้ำที่ครอบคลุมการซ่อมบำรุง ซ่อมแซมและขั้นตอนการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับหม้อต้มไอน้ำ (Boiler) ในอุตสาหกรรมทุกประเภท

     หม้อต้มไอน้ำ (Boiler) และส่วนประกอบต่างๆ ที่ออกแบบและสร้างตามมาตรฐาน โดยมีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ย 20 – 30 ปี (100,000 – 200,000 ชั่วโมง) ซึ่งตัวเลขดังกล่าวอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือสามารถใช้งานได้นานกว่ามาตรฐานการใช้งาน

     ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานตามปกติ หากเกิดปัญหาเบื้องต้นกับหม้อต้มไอน้ำ (Boiler Inspection) อาจทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของหม้อต้มไอน้ำลดลงไปอย่างต่อเนื่องภายใน 20 ปีและอัตราความเสี่ยงหรือความเสียหายก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งหากไม่มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างถูกต้องอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

     ด้วยการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ถูกต้องตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์การตรวจทดสอบความปลอดภัยหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนที่มีความดันต่างจากบรรยากาศ พ.ศ. 2548 (Boiler Inspection) สามารถช่วยยืดอายุหม้อต้มไอน้ำให้ยังคงมีสภาพดี มีความปลอดภัยในการใช้งาน น่าเชื่อถือ และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่อาจเกิดขึ้นได้ การตรวจสอบเพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์หม้อต้มไอน้ำจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ หนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญในการรักษาอุปกรณ์ให้ยังคงใช้งานได้นานยิ่งขึ้นคือการวางแผนการตรวจสอบเพื่อจัดการหรือประมาณการณ์อายุคงเหลือของการใช้งานอุปกรณ์ (Remaining Life Assessment : RLA) หม้อต้มไอน้ำโดยวิธีที่ได้มาตรฐาน

รายละเอียดการทดสอบต่าง ๆ ที่มีการดำเนินการตรวจสอบหม้อต้มไอน้ำ (Boiler) มีดังต่อไปนี้
  • ข้อมูลรายละเอียดอุปกรณ์หม้อต้มไอน้ำ (Boiler) และประวัติการใช้งาน
  • การตรวจสอบด้วยการมองเห็น (Visual Inspection) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านหม้อต้มไอน้ำ (Boiler)
  • การตรวจสอบหาจุดบกพร่องหรือการวัดมิติ
  • การเก็บข้อมูลตะกรัน (Deposits) และการถูกกัดกร่อน (Scales) เพื่อใช้วิเคราะห์ในห้องแล็บ
  • การวัดขนาดความหนาของตะกรันออกไซด์ (In situ Oxide)
  • การตรวจสอบด้วยเทคนิคการทดสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็กเรืองแสง (Fluorescent Magnetic Particle Testing) หรือการทดสอบด้วยสารแทรกซึม (Penetrant Testing) ในบริการข้อต่อหรือแนวเชื่อมที่มีความเสี่ยง
  • การตรวจวัดความหนา

การรายงานผลการตรวจสอบ Boiler Inspection
     รายงานผลการตรวจสอบจะประกอบด้วยข้อมูลการวิเคราะห์ การตรวจสอบและข้อมูลบันทึกความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้เชี่ยวชาญอาจให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาหม้อต้มไอน้ำ (Boiler) เพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้นและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

การให้คำแนะนำ
     การให้คำแนะนำเกี่ยวกับหม้อต้มไอน้ำ (Boiler) หลังการตรวจสอบนั้นขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ และผลการตรวจสอบ ซึ่งจะสามารถแนะนำได้ 3 แนวทาง คือ ใช้งานต่อ หยุดเพื่อซ่อมแซม หรือประเมินผลอีกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ยินดีให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญและรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการตรวจสอบหม้อต้มไอน้ำ (Boiler) ได้ที่ sales@steamfilter.co.th
6/5 หมู่ 10 ถนนเพชรหึงษ์ ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โรงงาน : (66) 02-084-7984 , 02-100-4954 ฝ่ายบัญชี : 02-004-0773 ฝ่ายขาย : 094-990-2334 แฟกซ์ : 02-100-4908 line id: @service1977 อีเมล์ : sales@steamfilter.co.th
Steam Filter Co., Ltd.