บริการซ่อม ล้างทำความสะอาด เดินท่อและเดินระบบ Cooling Tower

Cooling Tower


สาเหตุของการเกิดเมือกจุลินทรีย์และตะไคร่น้ำใน Cooling Tower
     เมือกจุลินทรีย์และตะไคร่น้ำในระบบน้ำหล่อเย็นเกิดจากน้ำหมุนเวียนสัมผัสกับอากาศตลอดเวลา น้ำหมุนเวียนก็จะดึงเอาฝุ่นละอองและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆในอากาศมาอยู่กับน้ำหมุนเวียนซึ่งมีสภาวะแวดล้อมเหมาะสม คือมีแสงแดดสำหรับสำหรับสังเคราะห์แสง, มีอาหารและอุณหภูมิที่พอเหมาะ จึงทำให้สิ่งมีชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์เจริญเติบโตและขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วกลายเป็นแบคทีเรีย, สาหร่าย, ตะไคร่น้ำจับกันเป็นแผ่นหรือเป็นเมือกจับเกาะติดทั่วไปในคูลลิ่ง ทาวเวอร์ (Cooling Tower) ก่อให้เกิดปัญหาและความสูญเสียขึ้น

สาเหตุของการเกิดตะกรันหินปูนใน Cooling Tower
     ตะกรันหินปูนที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆของระบบหล่อเย็น ทำให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายและพลังงานทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเป็นจำนวนมาก ตะกรันหินปูนในระบบหล่อเย็นเกิดจากการที่น้ำระเหยกลายเป็นไอขึ้นสู่บรรยากาศ แต่ไม่ได้นำพาแร่ธาตุต่างๆที่เจือปนอยู่ในน้ำหมุนเวียนไปด้วย เมื่อนานเข้าน้ำหมุนเวียนในระบบหล่อเย็นจะมีความเข้มข้นของแร่ธาตุต่างๆที่ละลายอยู่ในน้ำหมุนเวียนสูง จนถึงจุดหนึ่ง แร่ธาตุเหล่านี้ ก็จะไม่สามารถละลายอยู่ในน้ำหมุนเวียนได้อีกต่อไป ก็จะเกิดการตกผลึกกลายเป็นตะกรันหินปูนไปจับเกาะตามส่วนต่างๆของระบบหล่อเย็น ก่อให้เกิดปัญหาและความสูญเสียขึ้น

สาเหตุของการเกิดสนิมและการกัดกร่อนใน Cooling Tower
     การเกิดสนิมและการกัดกร่อนในระบบน้ำหล่อเย็น เกิดจากความเข้มข้นสารละลายแร่ธาตุปริมาณอ็อกซิเจนในน้ำหมุนเวียน รวมทั้งฝุ่นละออง, ไอเสียในอากาศ เมื่อนานเข้าก็จะเกิดสภาวะที่เหมาะสม ก่อให้เกิดปฏิกิริยาการกัดกร่อนและสนิม ก่อให้เกิดปัญหาและความสูญเสียขึ้น

ด้วยสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นใน Cooling Tower ดังกล่าว บริษัท สตีม ฟิลเตอร์ จำกัด จึงขอเสนอบริการและผลิตภัณฑ์เคมีที่จะช่วยให้ปัญหาและสาเหตุข้างต้นหมดไป
  • บริการล้าง Cooling Tower (ทั้งภายใน ภายนอก และส่วนประกอบต่างๆ) ติดตั้ง, ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ Cooling Tower
  • บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของระบบ Cooling Tower พร้อมเคมีภัณฑ์ป้องกันตะไคร่น้ำ, ตะกรันหินปูน, สนิมและการกัดกร่อน
  • บริการล้าง Condenser ทั้งแบบแยงและใช้เคมีภัณฑ์
ควรล้างทำความสะอาด Cooling Tower เพื่อ…
  • ล้างทำความสะอาดเพื่อ ไม่ให้เมือกจุลินทรีย์, ตะไคร่น้ำและตะกรันหินปูนอุดตัน ขัดขวางการไหลของน้ำและอากาศ ทำให้มีการระบายน้ำและอากาศได้อย่างปลอดโปร่ง
  • ล้างทำความสะอาดเพื่อ ให้การแลกเปลี่ยนความร้อนมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้น้ำ Cooling ที่มีอุณหภูมิต่ำตามต้องการ ทำให้เครื่องจักรแลกเปลี่ยนความร้อนได้เต็มประสิทธิภาพ
  • ล้างทำความสะอาดเพื่อ ไม่ให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าและไม่ก่อให้เกิดปัญหารวมถึงความสูญเสียอื่นๆ
  • ล้างทำความสะอาดเพื่อ ไม่ให้เมือกจุลินทรีย์, ตะไคร่น้ำและตะกรันหินปูนหลุดไหลไปตามท่อส่งน้ำคูลลิ่ง ก่อให้เกิดการอุดตันและสูญเสียต่อท่อคูลลิ่ง, เครื่องจักรฯ
  • ล้างทำความสะอาดเพื่อ ความสะอาด ไม่หมักหมมและภูมิทัศน์ที่ดีของสถานที่
บริการซ่อม Cooling Tower
บริการเดินท่อและเดินระบบ Cooling Tower
6/5 หมู่ 10 ถนนเพชรหึงษ์ ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โรงงาน : (66) 02-084-7984 , 02-100-4954 ฝ่ายบัญชี : 02-004-0773 ฝ่ายขาย : 094-990-2334 แฟกซ์ : 02-100-4908 line id: @service1977 อีเมล์ : sales@steamfilter.co.th
Steam Filter Co., Ltd.