จำหน่ายพร้อมติดตั้ง Pressure Reducing Station Valve พร้อมหุ้มฉนวนอลูมิเนียม

จำหน่ายพร้อมติดตั้ง Pressure Reducing Station Valve พร้อมหุ้มฉนวนอลูมิเนียม


การติดตั้ง Pressure Reducing Station Valve แบบปกติ
     Self-actuating pressure control takes place by means of aspecial control valve, i.e. the pressure reducing valve, also known as a pressure preducer. This valve is classified in the group of regulators without auxiliary energy, i.e. self-actuating. A series of further auxiliary and monitoring valves and fittings is necessary in a steam installation for the purpose of operating a pressure reducer. The term "steam pressure reducing station" incorporates all these necessary components as well as the piping systems.

จำหน่ายพร้อมติดตั้ง Pressure Reducing Station Valve พร้อมหุ้มฉนวนอลูมิเนียม

การติดตั้ง Pressure Reducing Station Valve แบบ Electropneumatic
     A system which requires accurate and consistent pressure control, and installations which have variable and high flowrates and/or variable or high upstream pressure, including autoclaves, highly rated plant such as large heat exchangers and calorifiers, and main plant pressure reducing stations.

จำหน่ายพร้อมติดตั้ง Pressure Reducing Station Valve พร้อมหุ้มฉนวนอลูมิเนียม

การให้คำแนะนำ
     การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ ติดตั้ง Pressure Reducing Station Valve เพื่อความปลอดภัยในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ยินดีให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญและรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการตรวจสอบ Steam Boiler และ Cooling Tower ได้ที่ sales@steamfilter.co.th
6/5 หมู่ 10 ถนนเพชรหึงษ์ ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โรงงาน : (66) 02-084-7984 , 02-100-4954 ฝ่ายบัญชี : 02-004-0773 ฝ่ายขาย : 094-990-2334 แฟกซ์ : 02-100-4908 line id: @service1977 อีเมล์ : sales@steamfilter.co.th
Steam Filter Co., Ltd.