บริการรับตรวจเช็ค control valve ในระบบ steam

บริการรับตรวจเช็ค control valve ในระบบ steam (Steam Leakage Detector Service for Control Valves)Control Valve Testing & Maintenance
การรั่วไหลของวาล์วควบคุม (Seat Leakage)
	มาตรฐาน ANSI/FCI-70-2 ได้แสดงข้อกำหนดการรั่วไหลของ Plug กับ Seat ในแต่ละระดับ (Leakage Class) ดังนี้
	- วาล์วควบคุม (Control Valve) ควรจะมีการรั่วไหลไม่น้อยกว่า Class II 
		สำหรับ Class IV ก็มีความเพียงพอต่อการใช้งานในเกือบทุกประเภท 
		สำหรับ Class VI ควรจะถูกเลือกใช้เฉพาะการใช้งานที่ต้องการรั่วไหลต่ำที่สุดและต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของงาน
	- วาล์วแบบ Double-Ported จะทำได้ที่ Class II
	- วาล์วแบบ Single-Seat แบบ Metal-to-Metal จะทำได้ที่ Class IV 
		สำหรับ Class V Shut Off สามารถทำได้โดยการปรับปรุง Plug กับ Seat ให้มีศูนย์เดียวกัน
	  หรือการวางซ้อนของพื้นผิว Seat และ/หรือการเพิ่มแรงจากหัวขับ Seat แบบดีดกลับ (Resilient Seats) 
	  บนวาล์วแบบ Single-Seat สามารถทำได้ที่ Class VI Shut Off

	การให้คำแนะนำ
      	การให้คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์สตีมบอยเลอร์ (Steam Boiler) เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
	และเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ยินดีให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญและรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการตรวจสอบ 
	หม้อต้มไอน้ำ (Boiler) ได้ที่ sales@steamfilter.co.th
	6/5 หมู่ 10 ถนนเพชรหึงษ์ ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โรงงาน : (66) 02-084-7984 , 02-100-4954 ฝ่ายบัญชี : 02-004-0773 ฝ่ายขาย : 094-990-2334 แฟกซ์ : 02-100-4908 line id: @service1977 อีเมล์ : sales@steamfilter.co.th
Steam Filter Co., Ltd.